Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Kácení dřevin

Kde:

Městský úřad Chlumec, 1. patro, kancelář č. 218

Kdy:

  • Pondělí: 7:00–12:00 a 13:00–17:00
  • Středa: 7:00–12:00 a 13:00–17:00

Kontaktní osoba:

Miloslava Davidová
Telefon: 472 710 622
E-mail: davidova@mesto-chlumec.cz


Žádost o povolení kácení dřevin

podává fyzická i právnická osoba, a to v případě, že se jedná o strom s obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo o souvislé keřové porosty od celkové plochy 40 m2. Žádost podává vlastník pozemku nebo nájemce pozemku, po předložení souhlasu vlastníka a kopie nájemní smlouvy.

Přílohy žádosti:

  • Výpis z evidence nemovitostí katastrálního úřadu
  • Snímek pozemkové mapy se zakreslením polohy dřevin na parcele.
  • Přílohy lze získat při podání žádosti na městském úřadě.

 

 

Mohlo by Vás zajímat