Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Složení RM 2022 - 2026

 

 

Usnesení č. 5/1R/2022
Rozdělení kompetencí členů rady města Chlumec

RM po projednání

rozděluje

kompetence členů rady města Chlumec při plnění úkolů v samostatné působnosti prostřednictvím odborů městského úřadu takto:

A) JUDr. Veronika Srnková, starostka

 1. rozpočet a financování
 2. legislativa, úsek kontroly a auditu
 3. bezpečnost a krizové řízení
 4. VRT a životní prostředí
 5. školství, zdravotnictví a sport
 6. chod města a úřadu
 7. zastupování města v SVJ a v Bytovém družstvu Chlumec
 8. komunikace s veřejností

B) Mgr. Lenka Kindlová, 1. místostarostka

 1. projekty a dotace
 2. investice a rozvoj města
 3. strategický plán rozvoje města

C) Ing. Petr Maxa, 2. místostarosta

 1. územní plánování
 2. doprava
 3. oprava a rekonstrukce hřbitova
 4. neinvestiční potřeby města
 5. Jednotka sboru dobrovolných hasičů

D) Mgr. Edna Řeháková

 1. informační a komunikační technologie, digitalizace
 2. VRT a životní prostředí
 3. strategický plán rozvoje města.

E) Mgr. Václav Houfek

 1. kultura a památková péče
 2. Městská knihovna Chlumec
 3. kroniky města Chlumec
 4. bitvy, historické události

Mohlo by Vás zajímat