Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Získané dotace

financováno EU

Obnova vodní nádrže na p.p.č. 43 v k.ú. Stradov u Chabařovic

Datum: 30. 11. 2023

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova

Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova

Datum: 2. 10. 2023

Projekt Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova s cílem propagace města a jeho nejbližšího okolí, včetně celého Ústeckého kraje.

Ústecký kraj

Revitalizace hruškového sadu a skatepark

Datum: 9. 8. 2023

Projekt Revitalizace hruškového sadu a skatepark Chlumec, studie parku pro Město Chlumec zahrnuje vytvoření studie na celé území hruškového sadu (sad + skate park) - návrh skate parku, návrh vybavenosti, mobiliář, cesty, psí agility ad.

Obnova Tuchomyšlského kříže

Obnova Tuchomyšlského kříže

Datum: 2. 8. 2023

Cílem projektu je obnova vzácné a ve zdejším kraji ojedinělé památky z roku 1696 se záměrem zachování originálu podstavce restaurováním a zhotovení kovářské kopie kříže s tím, že původní kříž bude v budoucnu vystaven v interiéru.

Nástavba odborných učeben ZŠ Chlumec

Nástavba odborných učeben ZŠ Chlumec

Datum: 31. 7. 2023

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a cizí jazyky na Základní škole, Muchova 228, Chlumec. Realizací projektu dojde k vybudování 4 nových odborných učeben, 1 kabinetu a nezbytného zázemí.

Obnova kaple Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic

Obnova kaple Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic

Datum: 15. 12. 2022

Město Chlumec v roce 2022 realizovalo projekt podpořený z Programu rozvoje venkova, v rámci výzvy č. 6 PRV MAS Labské skály.

Oprava vodní nádrže ve Stradově

Oprava vodní nádrže ve Stradově

Datum: 16. 4. 2021

Technická dokumentace pro opravu vodní nádrže na návsi ve Stradově.

SFŽP - výsadba stromů Stradov

SFŽP - výsadba stromů Stradov

Datum: 21. 1. 2021

V rámci projektu bylo vysazeno 32 ks Lípy srdčité "greenspire". Stromy budou tvořit alej podél komunikace pro pěší a také budou chránit proti přímému slunci a větru na dětském hřišti.
Číslo výzvy: NPŽP 9/2019 - 5.4.A

Hasiči mají nové auto

Hasiči mají nové auto

Datum: 16. 4. 2020

Nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Národní program MMR - Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec, II.etapa-městský úřad

Datum: 7. 11. 2018

Více v příloze

IROP - Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec

Datum: 7. 11. 2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006009
"Tento projekt byl podpořen v rámci 3. výzvy MAS Labské skály-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně z alokace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020"

IROP - Komunikace pro pěší - Stradov, město Chlumec

Datum: 7. 11. 2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006129
"Tento projekt byl podpořen v rámci 2. výzvy MAS Labské skály-IROP-Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou z alokace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020"

OPŽP - Pořízení štěpkovače, kompostérů, kontejnerů na textil a centrum opětovného použití výrobků pro město Chlumec

Datum: 7. 11. 2018

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005452

OPŽP - Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec II. etapa

Datum: 7. 11. 2018

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006680
Projekt je zaměřený na zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem s minerálními vlákny, zateplení soklu, střech, střešní terasy městského úřadu a zateplení střechy společenského sálu.

Mohlo by Vás zajímat