Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Pronájem pozemku

Kde:

Městský úřad Chlumec, 1. patro, kancelář č. 218 nebo písemně na adresu podatelny

Kdy:

  • Pondělí: 7:00–12:00 a 13:00–17:00
  • Středa: 7:00–12:00 a 13:00–17:00

Kontaktní osoba:

Jana Hlaváčová 
Telefonní číslo: 472 710 614

e-mail: hlavacova@mesto-chlumec.cz 

Co budu potřebovat:


Pozemkové parcely k pronajmutí jsou zveřejňovány na úřední desce Městského úřadu Chlumec.

Zájemce o pronájem doručí vyplněnou žádost, s uvedením čísla pozemkové parcely (nejlépe výpisem z katastru nemovitostí), požadovanou výměrou, případně mapovým podkladem, tel. kontaktem. Žádost můžete podat elektronicky nebo nebo se dostavit k sepsání žádosti na MÚ Chlumec.

Žádost je následně projednána na schůzi Rady města a žadatel je vyrozuměn o výsledku, případně vyzván k podpisu nájemní smlouvy.

Mohlo by Vás zajímat