Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Památky

CHLUMEC

Kostel sv. Havla

Byl postaven uprostřed vsi v letech 1847-52 J. Katzem a A. Schochem. Jedná se o trojlodní obdélnou stavbu s polokruhově zakončeným presbytářem a hranolovou polygonální věží. Okna jsou polokruhová vyplněná vytrážemi (opraveny v letech 1998-2000. Varhany pro kostel postavili bratři Fellerové z Libouchce v roce 1823. Do vnitřní zdi kostela jsou vezděny figurální renesanční náhrobky z let 1606 - 1619 rodiny Kölblů a do vnější zdi presbytáře je vezděno jedenáct náhrobků z původního renesančního kostela.


Kaple na hřbitově

Obdélná stavba z roku 1910. Nad vchodem je umístěna socha žehnajícího Krista. Nad vchodem se zvedá hranolová zvonice s jehlancovou střechou.


Soudkový kříž

(na rozcestí u zahrádek za Horkou, bohužel nebylo nalezeno více)
Na pískovcovém soudkovém podstavci je železný krucifix.


Kříž z Tuchomyšle

Vlevo pod kostelem vedle sochy vojáka.

Na pískovcovém hranolovém soklu s vročením 1696 je tepaný kříž. Zrušen spolu s obcí v roce 1976. Znovu nalezen v roce 1997 a přemístěn do Chlumce.


Sloup s pietou 

Na hranolovém soklu vysoký sloup s jednoduchou hlavicí. Na rozšířené krycí desce je umístěna volná kamenná plastika Piety - sedící Panna Marie s postavou umučeného Krista na klíně. Celková výška plastiky cca 600 cm.


Kaple Nejsvětější Trojice

Zvenčí trojboká kaple, uvnitř polygonální, zaklenutá kopulí s lucernou. Uvnitř nástěnné fresky z r. 1691 ilustrující Te Deum.

Zastavení křížové cesty – 14 výklenkových kapliček na kamenných soklech, umístěných od kostela sv. Havla v obci ke kapli na Horce. V mělkých nikách byly umístěny keramické reliéfy, které byly vyrobeny v Meyerově uměleckém ústavu v Mnichově. Kaple je významná památka barokního stavitelství, uvnitř bohatá fresková výzdoba. Podle zakládací listiny z r. 1685 byla postavena na paměť odvrácení morové epidemie z r. 1680. Od r. 1838 je pod kaplí rodinná hrobka Westphalenů.


Památník bitvy 1813

Na východním okraji obce při průjezdní komunikaci na úpatí Horky stojí na čtyřbokém odstupňovaném soklu přístupném po schodišti vysoká válcovitá věž se sochou lva na vrcholu. V rozšířeném čtyřbokém soklu pomníku místnost, kde dříve býval umístěn památník bitvy. Pomník byl postaven r. 1913 ke stému výročí bitvy dle návrhu Julia Schmiedela a plastikou lva od A. Mayerleho. Historický doklad významné události, bitvy u Chlumce.


Chalupa č. p. 23 "Martínkovna"

Lidová architektura, obdélné patrové stavení o 5 okenních osách na delší straně a 3 okenních osách ve štítové straně, střecha polovalbová, přízemí zděné, patro hrázděné, součástí stavby je stavebně navazující stodola. Doklad původní lidové zástavby v Chlumci a vývoje architektury v severních Čechách.


Socha Ecce Homo 

Na hranolovém soklu stojící polychromovaný kamenný Kristus v životní velikosti, s trnovou korunou, spoutanýma rukama a s volně splývajícím pláštěm. Plastika původně stála v jižní části zlikvidované obce Vyklice u silnice u čp. 16, přesunuta na současné místo v r. 1988 vzhledem k likvidaci obce těžbou. Barokní socha z r. 1738, autor Daniel Urbanský, hodnotný doklad barokní plastiky na Ústecku.

Sochu najdete vlevo od vchodu do kostela sv. Havla (za sochou zraněného vojáka).


Vojenské hroby 

Chlumec – hřbitov:

Válečný hrob s ostatky – hrob 4 kosterních ostatků vojáků padlých r. 1813

Náhrobek s pamětní deskou obětem bombardování na konci 2. sv. války

U kostela sv. Havla:

Socha zraněného vojáka na paměť obětem z 1. světové války. Postaven díky sbírce matek a vdov vojáků padlých v 1. světové válce roce 1935 pod patronací komandanta Franze Kölera a slavnostně odhalen roku 1936. Socha vojáka je ze sochařské dílny F. Watzka v Teplicích.


 

STRADOV

Tvrz, archeologické stopy 

Vodní příkop a zbytky staré tvrze při průjezdní silnici. V terénu zachována vlna původního vodního příkopu a zarostlé i terénem překryté zbytky základového zdiva. Původní tvrz byla ze 14. a 15. století. Jedná se o památku archeologického typu a historický doklad.


Smírčí kříž

Smírčí kříž stál na návsi u zdi stodoly, min. od r. 1989 je ztracen.Torzo latinského kříže ve tvaru T s rytinou krátkého silného meče. Kříž je ztracen, pravděpodobně použit jako stavební materiál při úpravách návsi.

V seznamu památek je nadále veden jenom proto, kdyby se náhodou někde objevil.


Pomník bitvy r. 1813

Pomník postaven ke stému výročí bitvy u Chlumce v r. 1913. Pomník na hranolovém soklu, štíhlý komolý jehlan, původně zakončený koulí, která v současnosti chybí. Na kamenné nápisové desky z černé žuly stojí nápis:“Mit Wehmut sei der Helden her gedacht. Die kämpfend für Monarch und Vaterland ihr Gut und Blut zum Oper treu gebracht gekrönt mit Preis sind sie von Gottes Hand!“ Jedná se o historický doklad k významné události.


Kaple Panny Marie se zvonem a sochou sv. J. Nepomuckého

Velmi hodnotná a kvalitní stavba venkovské kaple ze druhé poloviny 18. století je významným dokladem drobné sakrální architektury doznívajícího baroka na Ústecku. Plastika světce v nice představuje umělecky hodnotný projev lokální sochařské produkce. Návesní kaple Panny Marie reprezentuje význačný urbanistický i krajinotvorný prvek uplatňující se jako neodmyslitelná součást historického prostředí obce. Hodnotný je i zvon, který je je pozoruhodnou ukázkou staré zvonařské práce a významným dokladem původního vybavení kaple.

ŽANDOV

Pomník bitvy r. 1813

Pomník na paměť zajetí generála Vandamma se nachází severně od obce při vstupu do Ždírnického údolí. Je to jednoduchý komolý jehlan, zakončený koulí. Jedná se o doklad historického vývoje a památku na významnou událost.

Mohlo by Vás zajímat