Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

Zákon o střetu zájmů

Na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podávají veřejní funkcionáři formou čestného prohlášení oznámení o

a) osobním zájmu (dále jen "oznámení o osobním zájmu"),
b) jiných vykonávaných činnostech (dále jen "oznámení o činnostech"),
c) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen "oznámení o majetku"),
d) příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení o příjmech, darech a závazcích").

Oznámení je veřejný funkcionář povinen činit ve lhůtách stanovených tímto zákonem (tzn. do 30. června následujícího kalendářního roku) po celou dobu výkonu funkce. V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí

  • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn;
  • starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni;
  • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr“) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři. Registr vede příslušný evidenční orgán i v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
Vedení registru zabezpečuje evidenční orgán, kterým je Ministerstvo spravedlnosti.

Centrální registr oznámení: https://cro.justice.cz
informační systém veřejné správy

Registr oznámení - archiv: https://www.obec.cz/registroznameni

Mohlo by Vás zajímat