Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Chlumec

VRT v Chlumci

"Vysokorychlostní" trať v Chlumci (VRT)

Město Chlumec začalo aktivně řešit problematiku vedení "vysokorychlostní" trati (tedy konkrétně plánovanou výstavbu Krušnohorského tunelu) v našem katastru v dubnu v roce 2021 po vzniku spolku Fórum občanů Chlumecka, z.s., který byl iniciátorem „petice proti výstavbě vysokorychlostní železniční trati (dále jen VRT) vedoucí z Prahy do Drážďan přes území města Chlumec /Stradov, a to konkrétně VRT - 09 Krušnohorský tunel RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN”. Petici podepsalo 1538 občanů. Teprve od této chvíle naše město začalo být více vnímáno na všech potřebných úrovních (Krajský úřad Ústeckého kraje, Správa železnic, státní organizace, Ministerstvo dopravy ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna ČR, apod.). Je však třeba zmínit, že o plánování trasování VRT bylo město Chlumec informováno mnohem dříve. Nikdo ze zástupců tehdejšího vedení se však bohužel situací nezabýval.

Aktuální a vytrvalou snahou města Chlumec je nalézt rozumnou cestu, jak VRT v rámci Ústeckého kraje trasovat s co nejmenším zásahem do krajiny, přírody a života občanů Chlumce a jeho městských částí.

 

Co je to vlastně ta VRTka?

Myšlenka propojit Evropskou unii vysoce moderní vysokorychlostní železnicí (VRT), Českou republiku nevyjímaje, sahá až do hluboké minulosti. Pohádka o tom, jak si v Chlumci nasedneme v pyžamu do rychlovlaku a Krušnohorským tunelem mezi Stradovem a Chlumcem profrčíme rovnou do Drážďan na snídani ještě v bačkorech rychlostí 350 km v hodině obklopeni komfortem a pohodlím je opravdu líbivá. A co teprve ta ekologická šetrnost. Jenže zpátky na zem. Realita je poněkud jiná. Na počátku toho všeho hlavní investor Správa železnic zmiňoval pouze osobní dopravu. Později však vyšlo najevo, že VRT má sloužit z 80 % pro dopravu nákladní. V současnosti už Správa železnic upustila od názvu „Vysokorychlostní trať“, neboť nesplňuje parametry, ale uvádí název „Nové železniční spojení“. Nyní se tedy již nikdo netají tím, že pohádka o VRT byla opravdu pouhou pohádkou.

Současné vedení města neustává ve snaze vyjednat pro Chlumec, co nejlepší možné podmínky trasování, tedy zejména posunutí portálu Krušnohorského tunelu, co nejdále od města. Máme zpracovanou vlastní alternativní variantu, která by město dle našeho názoru poškodila co nejméně. Společně s advokátní kanceláří Frank Bold advokáti plánujeme a realizujeme potřebné právní kroky. Vyjednáváme s Ministerstvem dopravy a Správou železnic a společně se sousedními městy a obcemi od státní hranice Německo až po krajské město Ústí nad Labem na základě „Memoranda o spolupráci“ hledáme nejpříznivější a nejvlídnější variantu trasování k našim občanům a k našemu území. Za celé memorandum dostala oprávnění vystupovat starostka města Chlumec JUDr. Veronika Srnková.


Trasa navrhovaná Správou železnic,
se kterou Chlumec, Ústí nad Labem ani další účastníci memoranda nesouhlasí:


Mohlo by Vás zajímat